top of page

Przygotuj się do przyjmowania sakramentów

Chrzest

sprawowany jest zazwyczaj w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.00

W ramach przygotowania rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej ok. 2 tygodni przed planowanym chrztem z następującymi dokumentami:

- akt urodzenia dziecka z USC

- zaświadczenie rodziców chrzestnych z parafii ich miejsca zamieszkania stwierdzające ich możliwość pełnienia tej roli

Bierzmowanie

przygotowanie rozpoczyna się w pierwszą niedzielę października.

Spotkania formacyjne odbywają się w 3. niedzielę miesiąca oraz w inny wybrany dzień. Warunkiem przystąpienia, dla młodzieży ze szkół średnich, jest uczestnictwo w katechizacji.

I Komunia św.

udzielana jest zazwyczaj w naszej parafii w niedzielę Zesłania Ducha Św.

Spotkania formacyjne odbywają się w 2. niedzielę miesiąca. Przygotowanie dzieci odbywa się w ramach katechizacji szkolnej, a rodziców w ramach katechezy parafialnej.

Pokuta

sprawowana jest  podczas Mszy św. oraz nabożeństw zwłaszcza w pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca.

Przypominamy o warunkach spowiedzi:

- rachunek sumienia

- żal za grzechy

- mocne postanowienie poprawy

- szczera spowiedź

- zadośćuczynienie Bogu i człowiekowi

Namaszczenie chorych

udzielane jest w czasie rekolekcji wielkopostnych, w Światowym Dniu Chorego oraz na każde indywidualne zaproszenie.

Sakramentu tego udziela się osobom w podeszłym wieku, ciężko chorym i w niebezpieczeństwie śmierci co pół roku.

Małżeństwo

narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej ok. 3 miesięcy przed wyznaczoną datą ślubu.

Powinni okazać:

- zaświadczenie z USC

- świadectwo chrztu z adnotacją o bierzmowaniu

- świadectwo ukończenia katechezy szkolnej i przedmałżeńskiej 

- dowód osobisty

bottom of page